ที่นอนเป่าลมราคาถูก INTEX
Enjoy the great outdoors and rejuvenate yourself

ที่นอนintexมีดีขนาดนั้นเลยหรอ

เชื่อไม๊ว่า ผมคิดถึงขนาดที่จะให้ลูกหลานห้ดลงทุนในหุ้นนั้งแต่น้ธยมต้น (โดยที่เราซื้อขายให้เด้า เด้าแค่จิ้ม) ที่นอน intex ดีไหม ให้เด้าได้ลองแบบผิดๆ ถูกๆ ให้ใต้ซึมซับ แล้วพอเด้าโตขึ้นมาน้ธยมปลาย ค่าขนมครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบ Fix ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง จะมาจากผลตอบแทนในการลงทุน (ขอไม่พูดถึงรายละเอียด เต้วจะเรื่องยาว) ผมเชื่อว่าช่วง มี'ธยมปลาย ลูกหลานของผมจะต้องระทึกใจทุกครํ่งแน่ๆ เวลาที่ FED ประกาศลด QE (ถ้าน้นล้งมีอยู่)

กล่าวโดยสรุปก็คือ ผมคิดว่า "การลงทุน" เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะ ที่นอน intex เวลาในการเรียนรู้ และหากมีนจะ มีผิดพลาดบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะผมเชื่อว่า "คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาด คือ คนที่ไม่เคยทำอะไรเลย" มี'นสำศัญอยู่ตรงที่ว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ผิดพลาด และก็หนังว่าความผิดพลาดนั้นจะไม่ใหญ่โตเกินไปนัก เพราะจำได้ว่า หนังจากที่ผมหมดต้วจากเมื่อสืบปีก่อน สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ "เศษซากอายธรรม" และใช้เวลากว่า 5 ปี ส่าหรับการฟืนต้ว ซึ่งระหว่างนั้นก็ต้องใช่วิธีเรียนรู้จากการ "ลงทุนให้เพื่อน"ไปพลางๆ

นั้งหมดนึ่ ผมเองก็หนังว่า ประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดออกมา จะช่วยให้ผู้อ่านได้ประหบ้ดเวลาที่จะใช่ในการ ''เรียนรู้' และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เราก็จะสามารถต้ดสืน'ใจไต้โดยไม่ล้งเลว่า ต้วเราจะเป็น "นักลงทุน" หรือ "นักเก็งกำไร" แต่ไม่ว่าจะเลือกลงทุนแบบใด นังหวะการลงทุนและการศัดสรรหุ้นที่เราจะลงทุนขายที่นอนเป่าลม intex  ย่อมเป็นสิ่งที่ส่าศัญที่สุดเสมอ เราต้อง มาเสรีมความรู้ก้นเรื่องการหานังหวะเข้าลงทุนและการศัดสรรหุ้นที่เข้าลงทุนก้นหน่อยดีกว่า..

บทนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา จากชื่อของคันที่บอกว่าด้งหวะที่เราเฝัารอและการคัดสรร โอกาสที่มาจาก คัฏคักรทางการเงินหรือการหมุนเวียนของเงินที่ไหลไปมา บทนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่บางทีคันอาจจะเป็น "คัวใจ" ของหนังสือเล่มนี้ทีเดียว

ที่นอน intex ราคา ทำไมผมจึงกล่าวเช่นนั้น นั้นเพราะว่าตลอดทุกเล่มของหมีส้ม คักจะกล่าวถึงเสมอว่าช่วงเวลาซื้อคันที่ดีที่สุด คือช่วงเวลาที่เถึดวีกฤตเศรษฐกิจ แต่ในเล่มนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงอยากจะแสดง,ให้เห็นภาพที่เกิดฃึ๋นจรืง ในช่วงที่ผ่านมา และผมก็คังเอิญได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวโชคนั้นมาบ้าง แม้จะไม่ ''เต็มเม็ดเต็มเหนี่ยว" ก็ตาม

ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ ''เต็มเม็ดเต็มเหนี่ยว" ผมก็จะเฉลยให้เลยว่า ช่วงที่คนอื่นเด้าโดนๆ คัน (จากวิกฤต) ผมก็โดนเหมือนคัน แต่โชคดีที่โดนแล้วไม่เมาหคัด ไม่ได้กส้วหรือเข็ด แต่ย้อนกส้บมาซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่ลงมาหนัก ทำใหํได้ทุนคืนพร้อมกำไรดีดมือมาบ้าง แต่พอย้อนกส้บไปคิด "ถ้าทนรอได้คงจะดีกว่านี้มาก" จากนั้นมาผมจึงเข้าใจ หลายๆ สิ่งมากขึ้น และได้เกิดเป็นหนังสือ ที่นอน intex pantip "มีความสุขคับหุ้นปนผล by หมีส้ม" เล่ม 1 นั้นเอง